Follow

[GameClub] Discounted E-coins Support Guide

To our valued Players,

It has come to our attention that there were discounted e-Coins in the market

ex. P1,000 worth of e-Coins being sold for below P900.

If you have purchased e-Coins at the extraordinarilly discounted prices mentioned above (P1,000 worth of e-Coins sold for below P900.) We would like to ask for your support and cooperation by providing us the following information below through our support channel https://gameclubph.zendesk.com

Subject: Discounted e-Coins

Category: Payment Concerns

1.Username

2.Denomination(s) bought (ex. 1 pc 1,000 e-Coins or 10 pcs 100 e-Coins)

3.Price paid for the epins (ex. P1,000 e-Coins bought for P900.)

4.Top-up date

5.Amount topped-up (ex. 1,000 e-Coins topped-up to account)
 
6.Source of epins purchase

 

This is to validate the source of the e-Coins and is in no way would cause harm to your account.

We believe that this matter will be addressed soon through your cooperation.

Thank you for your continuous support and understanding!

 

If you do not have a GameClub support account, please check this link - How to create an account with GameClub Support?

To guide you on how to submit a request, please check this link - How to submit a request

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

To our valued Players,

May nakapagsabi sa amin na maaari kang makabili ng e-coins na may mababang discount tulad ng:

                ex. 1000ecoins = P900 o mas mababa pa

 
Kung ikaw ay isa sa mga bumili ng ecoins na may ganito kababang discount. nais namin humingi ng inyong suporta at inyong tulong sa pamamagitinan ng pagbigay sa amin ng mga sumusunod na impormasyon: 

 

Subject: Discounted e-Coins

Category: Payment Concerns

1. Username (ito ang ginagamit mo sa pag log-in ng account)

2. Denomination(s) bought

      ex. 1 pc - 1,000 e-Coins

          10 pcs - 100 e-Coins

3. Price paid for the epins

      ex. P900 - 1000 e-Coins

4. Top-up date

5. Amount topped-up 

      ex. bumili ka ng 1500 ecoins, 1000 e-Coins ang nagamit na sa top-up

6. Source of epins purchase (kung saan mo ito binili)

 

Maaari lamang na i-submit ang mga impormasyon na ito sa aming support channel https://gameclubph.zendesk.com

Ito ay makakatulong upang ma-validate namin ang source ng mga e-Coins na ito, at ito ay hindi makakaapekto sa inyong account.

Naniniwala kami na sa tulong at suporta ninyo, mabibigyan ng solusyon ang issue na ito. 

Maraming salamat sa inyong patuloty na pag suporta sa GameClub Philippines.

 

Kung ikaw ay wala pang GameClub support account, sundan lamang ang guide sa link na ito - How to create an account with GameClub Support?

 

Para naman sa guide kung paano gumawa ng ticket, sundan lamang ang guide na ito - How to submit a request. Piliin ang Payment Concern sa categories para sa concern na ito.

 

 

Was this article helpful?
57 out of 61 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.